Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2011

ffuckitall
1302 2083
Madonna of the Sacred Bone
art. Lauri Lipton
ffuckitall
Wiatr jest zimny a świat śmierdzi wódką, świat jest dziwny, więc czas pieprzyć jutro...

— bonson
Reposted frompannacormac pannacormac
ffuckitall
Reposted fromShekina Shekina
ffuckitall
(...) jakże ja będę umierać, kiedy nie żyłam ja wcale ?
— Maria Kuncewiczowa, "Cudzoziemka"
Reposted fromdziubek dziubek
ffuckitall
Nie narzekajmy więc na nasze czasy, nie ma w nich więcej nieszczęścia niż dawniej.
— Samuel Beckett, "Czekając na Godota"
Reposted fromdziubek dziubek
ffuckitall
2309 5301 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
ffuckitall
2328 621b 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
ffuckitall
by Susan Baran
Reposted fromShekina Shekina
ffuckitall
2523 a22b 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
ffuckitall
Łez na świecie zawsze jest tyle samo. Gdy jeden przestaje płakać, drugi gdzie indziej zaczyna. Tak samo ze śmiechem.
— Samuel Beckett, "Czekając na Godota"
Reposted fromdziubek dziubek
ffuckitall
Masz cierpieniem odkupić siebie.
— Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"
Reposted fromdziubek dziubek
ffuckitall
2900 4279 390
ffuckitall
3709 e457 390
ffuckitall
Lubię chodzić po domu nieumalowana ,z włosami spiętymi w kucyka, z opaska na głowie,ubrana w cieplutkie skarpetki, rozciągnięta bluzkę i króciutkie spodenki.
— besty.pl
Reposted fromJulaHeart JulaHeart
ffuckitall
3955 66e4 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ffuckitall
3127 ad20
Reposted frommoniczen moniczen
ffuckitall
Nie ogarniam.
Reposted fromemememsy emememsy
ffuckitall
“ W ogóle kto wymyślił określenie: "uprawiać seks". Przecież to jest takie... mechaniczne. Bezuczuciowe. Uprawiać można pole. Rżniesz. Wkładasz, wyjmujesz. "Uprawiać miłość" podobnie. Język polski nie umie tak wielu rzeczy wyrazić. Już chyba najlepsze określenie z tych wszystkich to "kochać się". Po angielsku tak samo źle: "make love". To "make" wszystko psuje. Ja bym to nazwał "create love" - tworzyć. Powoływać. ”
— Piotrka monologi o miłości
Reposted fromlaurien laurien
ffuckitall
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— S. King, "Dallas '63"
Reposted fromskrzacik skrzacik
ffuckitall
Myślę o Tobie na śniadanie, obiad i kolacje. Wciąż podjadam.
Reposted fromgoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl